Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek pw. Dzieciątka Jezus w Nowym Targu

TEMATYKA KOMPLEKSOWA

 

Tematy kompleksowe na maj:

1. MÓJ KRAJ POLSKA.
2. KSIĄŻKI- NASI PRZYJACIELE.
3. MAJOWA ŁĄKA.
4. MOJA RODZINA

 

 

1MÓJ KRAJ POLSKA.
2. KSIĄŻKI- NASI PRZYJACIELE.
3. MAJOWA Ł ĄKA.
4. MOJA RODZINA
 

 

AKTUALNOŚCI

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU

 „ROBOTEAM -kodowanie, programowanie to dziecinne proste”. Zajęcia dodatkowe prowadzone przez panią Kamilę Chrzanowską odbywają się w naszym przedszkolu co dwa tygodnie. Z ogromną radością i zaciekawieniem uczestniczą w nich zarówno dzieci z grupy młodszej jak i starszej.

„DRUŻYNA KANGURA”- zajęcia sportowe. Adresatami programu zajęć Drużyny Kangura w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl są dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Program zajęć Drużyny Kangura jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Jest on odpowiedzią na potrzebę realizacji zainteresowań ruchowych przedszkolaków oraz ich rodziców, chcących zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju fizycznego i motorycznego. Zajęcia są prowadzone przez cały rok przedszkolny, a więc zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi systematyczności wysiłku fizycznego. Spełniony jest też drugi warunek ŚOZ, mianowicie każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Program zajęć jest logicznie ułożony – od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. W rezultacie prowadzonych zajęć uzupełnionych o ich oprawę oraz pozostałe elementy systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl uzyskujemy unikatowy w skali światowej projekt kreujący kulturę fizyczną wśród przedszkolaków.

http://www.przedszkoliada.pl/zajecia,przedszkole

ZAJĘCIA RYTMICZNO – TANECZNE prowadzone przez p.Elżbietę Waksmundzką

JĘZYK ANGIELSKI – dwa razy w tygodniu przedszkolaki uczestniczą w zajęciach na których poszerzają swoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim. 

Nauka gry na ukulele. W naszym przedszkolu chętne dzieci maja możliwość rozwijania swoich umiejętności muzycznych poprzez naukę gry na ukulele.